உலகின் எல்லா உயிரினங்களை போலவே மனித இனமும் இனப்பெருக்கம் மூலம் தனது இனத்தின் தொடர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துகிறது. மனித இனப்பெருக்கம் என்பது ஆண் மற்றும் பெண் இடையே பாலியல் உறவூடாக மனித கருத்தரித்தல் காரணமாக இடம்பெறுகிறது. பொதுவாக. ஒரு வெற்றிகரமான கருத்தரிப்பை உறுதி செய்வதற்காக ஆண் மற்றும் பெண் இருவருக்கும் போதுமான அளவூ கருவளம் இருத்தல் வேண்டும். பெண் கருவூறாமைக்கு சிகிச்சையளிக்க பல மருத்துவ நிபுணர்கள் இருப்பினும் ஆண் மலட்டுத்தன்மை க்கு உரிய சிகிச்சைகள் மட்டும் அல்ல இதை…

LANKA BAZAAR IN AMMAN

September 16, 2018 0

Embassy of Sri Lanka. Amman | Sun, 16 Sep 2018 : The Embassy of the Sri Lanka in Amman, Jordan organized a Sri Lankan bazaar at the Embassy premises early this month. The objective of organizing this bazaar cum trade fair was to introduce varieties of Sri Lankan export products to Jordanians and Jordan businessmen. Around…

  Consulate General of Sri Lanka. Melbourne | Sun, 16 Sep 2018 : The Coconut Development Authority of Sri Lanka (CDA), in association with the Consulate General of Sri Lanka, organised a well-attended Business Breakfast Meeting on 11 September 2018 in Melbourne for Sri Lankan Coconut Products Exporters who are attending the Fine Food Australia…

Embassy of Sri Lanka, Seoul | Sun, 16 Sep 2018 : The Minister of Youth Affairs, Project Management and Southern Development and Chief of Staff of the Prime Minister Sagala Ratnayaka visited the Republic of Korea from 02-08 September 2018 on the invitation of the Korea Foundation (KF) under its ‘Distinguished guests in political affairs programme’.…

TOP TIPS FOR HOME-STAY TRAVEL

September 16, 2018 0

  Colombo. Sri Lanka Destinations | Sun, 16 Sep 2018 : Travel is food for the soul. It is through our travelling experiences that we learn something new about the world, and our place in it. Everyone wants to take a break from their monotonous, stressful lives and catch a few moments of peace, adventure…

  Islamabad, Pakistan| Sun, 16 Sep 2018 : Pakistan Prime Minister Imran Khan on Saturday said that the transfer of powers to grass root level is the key priority to ensure a strong local governance system. In a meeting focusing on local government system here, Khan underlined that the public empowerment in a local bodies system can be the best form…

Brussels | Sun, 16 Sep 2018 : Former Maldivian president, Mohamed Nasheed visited Brussels and Strasbourg and called on the European Union to issue a populated sanctions list and support a 'Free and Fair Presidential Election' in the island nation, which is scheduled for September 23. "We need the sanctions list to be released with names, because Yameen and his people do…

Washington D.C. [USA] | Sun, 16 Sep 2018 : The Donald Trump administration is pushing forward to slap trade tariffs amounting to USD 200 billion of Chinese products as the trade war between Washington and Beijing showed no signs of abetting. However, the announcement of the same is yet to be made. Earlier this week, the US president had met with top…

Petrol, Diesel up in India

September 16, 2018 0

New Delhi [India] | Sun, 16 Sep 2018 : Citizens are yet to witness a relief in terms of purchasing fuel, as petrol and diesel prices have once again been hiked. Petrol in New Delhi is being sold 28 paise higher at Rs. 81.91 per litre, and diesel at Rs. 73.72 per litre after a hike of 18 paise. In Mumbai, the price of petrol has mounted to nearly Rs.…

Govt approves over 25% hike in the price of ethanol produced directly from sugarcane juice for blending in petrol to cut surplus sugar production and reduce oil imports India  | Sun, 16 Sep 2018 : Rising for the second straight session, sugar stocks Friday surged up to 20 per cent on the government's announcement of hike in…